Hardegg

Nejmenší rakouské městečko leží na dně Dyjského kaňonu, v rakouském NP Thaytal (chráněné území, jako celek spojené s NP Podyjí, formálně rozdělené státní hranicí, vedoucí většinou středem řeky Dyje) je unikátem při pohledu z kterékoliv vyhlídky na něj. Návštěvníka nemůže napadnout než - pohádka.

Hardegg je nejmenším městem Rakouska s farním kostelem sv. Víta z 1. pol. 13. stol. V jeho podzemních je hrobka, v níž je pohřbenoněkolik generací pánů z Hardeggu. Kruhový karner pod kostelem se datuje k r. 1160. Jeho spodní prostor sloužil jako kostnice, horní jako kaple. Hardegg leží na soutoku Dyje a potoka Fugnitz. Městečku dominuje hrad vystavěný ve 12. - 13 stol. Dnes jsou na hradě umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, který byl jako mexický císař zavražděn r. 1867. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Východisko turistických cest. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty je průchodný po celý rok bez omezení. Místo je přírodní protiváhou nedalekého údolí v němž stojí Vranovský zámek.

Hardeggská vyhlídka: Altánek, který se nachází na moravské straně, na cestě od Čížova, zavěšen 80 metrů nad hladinou řeky, byl vybudován v roce 1885, ale po roce 1945 zpustl a byl zničen. Znovu postaven byl v roce 1990 Rakouským klubem turistů. Z této vyhlídky si můžeme vychutnat naprosto ojedinělý pohled na údolí řeky Dyje a na nejmenší město Rakouska s gotickým hradem.