Průjezd pro záchranáře.

Od 1. ledna 2012 platí na rakouských dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (na všech silnicích, kde je povinná dálniční známka) platit nové ustanovení o nouzovém jízdním pruhu.

Průjezd pro záchranáře.

Díky těmto nouzovým jízdním pruhům budou moci sanitky, hasiči a ostatní záchranné jednotky dorazit na místo nehody o 4 minuty rychleji. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost přežití při nehodách o 40%. Nouzové jízdní pruhy zachraňují životy!


Jak nouzový jízdní pruh funguje?

•V případě dopravní zácpy nebo silného provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, jsou všichni účastníci silničního provozu povinni vytvořit nouzový jízdní pruh před místem, kde se provoz zastavil, a to bez ohledu na to zda se blíží vozidlo záchranné služby či nikoli!

•Na silnicích se dvěma pruhy musí všechna vozidla v levém jízdním pruhu zajet co nejvíce vlevo a všechna vozidla v pravém jízdním pruhu pak co nejvíce vpravo, třeba i na odstavný pruh.

•Stejný systém platí i pro komunikace se třemi nebo více jízdními pruhy. Všechna vozidla v levém jízdním pruhu musí zajet co nejvíce vlevo a všechna vozidla v ostatních jízdních pruzích pak co nejvíce vpravo.

Tímto způsobem tak vznikne nouzový jízdní pruh, který mohou využívat výhradně jednotky integrovaného záchranného systému (policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba) a vozidla silničních a odtahových služeb.

UPOZORNĚNÍ: Vytvoření nouzového jízdního pruhu je nezbytné nejen v případě, pokud je příčinou dopravní zácpy nehoda. Je nutné také zajistit volný průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému a zdravotnické záchranné služby tak, aby se dostaly do nemocnice nebo do cílových míst. A NAVÍC: Řidič je povinen začít vytvářet nouzový jízdní pruh i v případě, kdy řidiči před ním ještě nouzový pruh vytvářet nezačali.

To znamená, že v Rakousku nyní budou platit stejná pravidla, jaká již dnes platí v Německu, Švýcarsku, České republice a ve Slovinsku. V Rakousku je vytváření nouzových jízdních pruhů v místech dopravních problémů POVINNÉ! Účastníkům silničního provozu, kteří použijí nouzový pruh bez povolení nebo budou bránit průjezdu vozidel záchranného systému, může být udělena pokuta ve výši až 2 180 Euro.

Více informací:

Informační materiály si můžete stáhnout na webové stránce http://www.rettungsgasse.com

Kontakt:

Leiter ASFINAG Unternehmenskommunikation

Mag. Christian Spitaler

Tel.: +43 (0)/50108 10 835

christian.spitaler@asfinag.at