Zámek Schoenbrunn

Barokní zámek Schönbrunn ve Vídni je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Rakousku. Vybavení reprezentačních a obytných prostor zámku dává návštěvníkům možnost nahlédnout do životního stylu v letním sídle rakouských císařů. Okolní zahrady Schönbrunnu z něj dělají unikátní barokní umělecké dílo, které bylo spolu se zámkem v roce 1996 zařazeno na Seznam světového dědictví UNESCO a zároveň jsou také významnou rekreační a oddychovou oblastí pro obyvatele Vídně. Jako jeden z nejvýznamnějších barokních zámků v Evropě, prezentuje Schönbrunn vzestup a slávu habsburské říše. Po zpustošení loveckého zámečku způsobeném obležením tureckými vojsky v r. 1683, byla architektem Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu navržena reprezentativní barokní rezidence. Ve stejné době v roce 1695 pracoval Jean Trehet na plánování zahrady. V roce 1740 začala vláda Marie Terezie, což znamenalo pro Schönbrunn rozkvět a pokračování slavné éry. Zámek se stal centrem dvorního a politického života, a pod vedením Nicolause Pacassiho byl přebudován na luxusní palác ve stylu rokoka. Dodnes je zachováno původní barokní vybavení z doby Marie Terezie. Dokonce i zahrada byla za slavné císařovny přebudována. Reprezentativní charakter vnitřního vybavení kontinuálně pokračuje i ve venkovních prostorách. Dvorní architekt Johann Ferdinand Hetzendorf z Hohenbergu naplánoval známou Neptunovu fontánu a Gloriette, jako připomínku vítězství Rakouska v bitvě u Kolína. V Gloriettě se dnes nachází kavárna a terasa, z níž máte velkolepý výhled na Vídeň. S koncem monarchie přešlo vše do vlastnictví státu a brzy také zpřístupněno veřejnosti. Zámek a zahrady se rozkládají na více než 1,5 km2 a ročně je navštěvuje 8-9 milionů návštěvníků.